DĚTI NA STARTU

Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy pro všechny děti bez rozdílu, zaměřený na rozvoj dětských schopností a dovedností, prevenci sociálně-patologických jevů a správného stravování. Vznikl, protože orientace na výkon rozděluje děti na „lepší a horší“, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu.