VÍTR VE VLASECH

Projekt Vítr ve vlasech přináší tělesně postiženým dětem kola na ruční pohon, která doposud nikdo nevyrábí. Oproti „zdravým“ dětem, hendikepovaní mají minimální výběr volnočasových aktivit, a tak více inklinují k počítačům a sociálním sítím. Jízdní kolo provázelo a provází dětství většiny lidí, přináší nové zážitky, zlepšuje fyzickou kondici a je důvodem k setkávání dětí – buduje sociální návyky, což je pro další psychický vývoj tělesně postižených dětí důležitý aspekt. Přestože jsou cílovou skupinou děti s hendikepem, do projektu zapojujeme i „zdravé“ děti, abychom více propojili tyto dva světy.